Všetky produkty
Hromadná objednávka

Spôsob nahlasovania reklamácií nedodaného tovaru

Spôsob nahlasovania reklamácií nedodaného tovaru.

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na zmeny v nahlasovaní reklamácií poškodeného alebo nedodaného tovaru. Bude sa to týkať doby, do kedy je nutné reklamáciu nahlásiť reklamačnému oddeleniu. Po doručení tovaru prepravnou spoločnosťou alebo autom Slovakia Trend je potrebné nahlásiť reklamáciu či už poškodeného alebo nedodaného tovaru najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky za účelom skvalitnenia služieb. Jedná sa o rýchlejšie posúdenie reklamácie a následne o jej kladné vybavenie.  Po uplynutí stanovenej lehoty nie je možné takúto reklamáciu uznať.

Poškodený tovar nahlasovať na reklamacie@slovakia-trend.sk alebo na tel. 056/652 4524 – Michal Horňak. Nedodaný tovar na adresu jana.gorejova@slovakia-trend.sk alebo na tel. 056/628 1405 klapka 121. Do poznámky prosím uviesť či bol tovar dovezený našim vodičom alebo externým prepravcom. V prípade nedodržania termínu nahlásenia, nebude už možné takúto reklamáciu uznať.

Požiadavku na vyzdvihnutie reklamácie pokazeného tovaru alebo tovaru na záručnú opravu je potrebné nahlásiť na dispečing firmy Slovakia Trend priamo dispečerovi na tel. č. 0915/800 011 alebo emailom na dispecer@slovakia-trend.sk alebo našim obchodným zástupcom.

Uvedená zmena vstupuje do platnosti s účinnosťou od 1.10.2016