Dôležité upozornenie pri preberaní zásielok, ktoré sú doručované externým prepravcom